Мартенски снеговалеж

Силният снеговалеж до 10.00 часа на 9 март 2010 г. затрудни работата по въглеподаването в „Мини Марица-изток” ЕАД. Проблеми възникнаха в рудник „Трояново север”, които до обед бяха отстранени и работата се нормализира.
По информация на дежурния минен диспечер инж. Георги Жечев до 12.00 часа са осигурени 10 влака с въглища за ТЕЦ 2, 3 влака за Брикетна фабрика, един – за ТЕЦ 1 както и 5 хил. тона лигнитни въглища за ТЕЦ 3. Заявките на консуматорите се изпълняват, а в следобедните часове очакванията са за по-висока производителност на хората и техниката в добива.
Влаковият диспечер Красимир Славов отчита, че персоналът и в трите рудника работи на 100 %. Непрекъснато се почистват стрелковите възли и съоръженията на ЖП транспорта.
Работата по водоотлива се осъществява в рамките на нормалното.