ПРОМЕНИ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ММИ

ПРОМЕНИ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ММИ

На свое заседание от 21.12. 2009г. Съветът на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД освободи Ивайло Стефанов Данаилов и Ботьо Станимиров Захаринов като членове на борда на „Мини Марица изток” ЕАД.

На тяхно място са избрани Иво Симеонов Маринов – Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма и Иван Стойнов Караиванов – директор на дирекция „Минна” в ММИ.

Новият състав на Съвета на директорите на най-голямата компания за открит въгледобив у нас е: Иво Симеонов Маринов, Иван Стойнов Караиванов и Тодор Димчев Тодоров. Предстои на свое заседание Бордът на директорите на дружеството да избере председател и изпълнителен директор.

източник >>>