Търговията с CO2 квоти – глобална и съмнителна корпоративна схема без екологичен ефект

С ежегодното поскъпване на квотите, производителите са изправени пред переспективата на първо време да загубят конкуретоспособността си, след това да ограничат дейността си и накрая да фалират. Но това още […]

Научете повече

За алтернативната енергетика по същество.

Преди няколко десетилетия под обществен натиск мнного правителствата взеха решение за развиването на алтернативна – зелена енергетика. Главната идея бе въвеждането на специални „зелени тарифи“, чрез които зелената електроенергията се […]

Научете повече

ЕК ще съди България заради мръсния въздух около Гълъбово

Днес Европейската комисия (ЕК) прие решение за завеждане на дело срещу България за превишаване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово. Проблемът с високи нива на серен диоксид в […]

Научете повече

EMI: Приходите от продажба на СО2 емисии имат въздържащ ефект върху цените на електрическата енергия

Това проучване на EMI e насочено към проследяване в общ план на подхода и направленията на използване на приходите от продажба на емисии на парникови газове през третия период на […]

Научете повече

Проучване: Ускореното преминаване от въглища към природен газ ще спести на България 46 млн. т CO2 емисии и 2,3 млрд. евро

Ново изследване на Baringa Partners, съфинансирано от Shell, показва, че ако ускори преминаването от въглища към природен газ, България ще намали емисиите си от СО2 с 46 милиона тона. Тази прогноза за значителни […]

Научете повече

Интензивно преминаване от въглища към газ на електроенергийния пазар в ЕС, показва анализ на Еврокомисията за първото тримесечие на 2019 г.

Спадът на цените на природния газ доведе до интензивно преминаване от въглища към газ на електроенергийния пазар през първото тримесечие на 2019 г., тъй като въглищата бяха в неблагоприятно положение поради относително […]

Научете повече

46% ръст на приходите от СО2 квоти през първото полугодие на 2019-та спрямо година по-рано

За първото полугодие на 2019 г. приходите от търговия с квоти емисии CO2 (EUA) от инсталации за България са в размер на 215 млн. евро или с 46% повече спрямо същия период […]

Научете повече

EMI: Еврокомисията започва преоценка на законодателството за емисиите от промишлеността

Почти десет години след приемането й Европейската комисия стартира Проверка на пригодността на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) – Директива за промишлените емисии […]

Научете повече

EMI представя: Препоръка на ЕК по проекта на интегриран план в областта на енергетиката и климата на България в периода 2021 – 2030 г.

България следва да предприеме действия със следните цели:  Да повиши равнището на амбициозност за 2030 г., като предвиди дял на възобновяемата енергия от най-малко 27 % като принос на България […]

Научете повече

Глобалното затопляне затваря 80 млн. работни места до 2030 г., алармира ООН

Глобалното затопляне ще засегне работниците в селскостопанския и други сектори. Конкретно ще причини продуктивна загуба, която се равнява на 80 милиона работни места през следващите 10 г., предупреждава ООН, предаде АФП. В […]

Научете повече
1 2 3 4 49