България е достигнала целевите нива за възобновяема енергия до 2020 г.

През 2017 година делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление в рамките на Европейския съюз достигна 17,5%, което е двойно повече от дела през 2004 година […]

Научете повече

Учени влязоха в спор за влиянието на вятърната енергетика върху климата

Учени от Харвардския университет Лий Милър и Дейвид Кит преди дни публикуваха два доклада, които привлякоха вниманието на медиите. Единият от тях е за влиянието на вятърната енергетика върху климата, […]

Научете повече

Шефът на БНЕБ отрече манипулации при търговията на ток

Няма манипулации при търговията на ток на борсата. Това каза в интервю за БНР (програма Хоризонт) изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) Константин Константинов. Според него, по-високите цени […]

Научете повече

36 % от европейската електроенергия през 2050 г. ще е от вятърни мощности

Асоциацията на европейската вятърна енергетика Wind Europe в рамките на Глобалния форум за вятърна енергетика в Германия  (Global Wind Summit) представи  в средата на седмицата доклад за електрификация на европейските […]

Научете повече

Делът на ВЕЦ в производството на ток расте до 61.13 %, а износът вече е над 28 %

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и износът на ток продължават да нарастват, докато всички останали показатели към края на третото тримесечие от годината си остават негативни. Производството и потреблението, както […]

Научете повече

ПОСТИГНАТО Е СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕЛ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

След продължителни тристранни преговори по предложението на ЕК за  директивата за енергията от възобновяеми източници бе постигнато споразумение. Документът е част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, който се […]

Научете повече

Собствениците и операторите на ветроенергийните паркове в защитена зона „Калиакра“ обединиха усилия в създаването на система за ранно предупреждение за защита на птиците

Дванадесет български компании, които са собственици и оператори на ветроенергийни паркове, разположени  в защитена зона „Калиакра“, до град Каварна, обединиха усилията си в създаването на единна система за ранно предупреждение за […]

Научете повече

Делът на ВЕЦ в производството на ток продължава да расте и вече достига 54%

За пореден отчетен период производството на електроенергия и потреблението попадат в отрицателната зона. Всъщност отрицателни са почти всички показатели, с изключение на износа на ток, който и този месец расте, […]

Научете повече

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа намалява с почти 12% за година

Производството и потреблението на електроенергия и в началото на месец март запазват отрицателната си тенденция. Данните от износа остават положителни, а докато участието базовите централи и възобновяемите източници намалява (ВЕИ), […]

Научете повече

Индустриалците напомнят да не се отлага реформата в енергетиката

Нужно е спешно да се реализират предложените от Асоциацията на организациите на българските работодатели реформи в сектор енергетика. Това заявяват в своето становище от Асоциацията на индустриалния капитал в България […]

Научете повече
1 2 3 4