ЕVN информира за изчерпан капацитет за присъединяване на нови мощности от ВЕИ

В Старозагорска област това са 18 района Операторът на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България – Електроразпределение Юг (от структурата на EVN България) публикува на интернет страницата си elyug.bg информация за […]

Read more

Преминаването изцяло на ВЕИ енергия изисква сериозни промени в електропреносната система и пазарния модел

Полските енергийни управници призоваха за радикални промени на енергийните пазари в ЕС, обяснявайки, че развитието на до 100% ВЕИ ще изисква децентрализиран начин за търговия с електроенергия. Този модел трябва […]

Read more

ВяЕЦ „Св. Никола“, собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, произведе над 166 000 MWh електроенергия за първите седем месеца на 2019 г.

Ветроенергийният парк е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците Най-големият ветроенергиен парк в България, собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи – ВяЕЦ […]

Read more

Светът отдавна е открил топлата вода: А защо я забравя?

През месец май излезе годишният доклад Solar Heat Worldwide 2019, който проследява напредъка на технологиите за отопление от слънцето и глобалния пазар на слънчеви термални колектори. За разлика от ежедневната лавина […]

Read more

За алтернативната енергетика по същество.

Преди няколко десетилетия под обществен натиск мнного правителствата взеха решение за развиването на алтернативна – зелена енергетика. Главната идея бе въвеждането на специални „зелени тарифи“, чрез които зелената електроенергията се […]

Read more

Във въглищните региони на ЕС може да се разположат 730 ГВт слънчеви електроцентрали

Обединеният изследователски център към Европейската комисия (JRC) е подготвил докладът Solar Photovoltaic  Electricity Generation: A Lifeline for the European Coal Regions in Transition (Производство на слънчева фотоволтаична електроенергия: линията на […]

Read more

Съхранение на ток в батерии – кои технологии ще се наложат и кои бизнеси са обречени да изчезнат

Дейността на ITP в сектора за батерии стартира като проект, финансирана от ARENA и предназначен да сравнява работата на литиево-йонната с оловно-киселинната технология, но се насочи към тестване и предоставянето […]

Read more

Седем политически некоректни факта за енергията

Преди десетина дни излезе годишният статистически доклад на BP за световното производство и потребление на енергия. Оттогава изчетох какви ли не интерпретации по медиите – всеки път се изумявам колко далеч от […]

Read more

Работодателите се опасяват от манипулация на цената на тока от ВЕИ

Работодателите се опасяват от манипулиране на цените на тока, произведен от Възобновяеми енергийни източници. В открито писмо до председателя на НЕК Петър Илиев от Асоциацията на организациите на българските работодатели […]

Read more

ВЕИ Революция?: Няколко факта от статистиката на Световната банка

Повечето източници на данни за производството и потреблението на енергия игнорират традиционната биомаса (домашното използване на дървесина, растителни останки, изпражнения). Статистиката на Световната асоциация за биоенергия обаче я включва. Няколко […]

Read more
1 2 3 6