МИНИТЕ ПОДГОТВЯТ БОГАТА КУЛТУРНА И СПОРТНА ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА

Подготовката за про­фесионалния празник на миньора е в разгара си. Богата културна и спортна програма от 13 до 16 август ще отбе­лежи Деня на миньора заедно с традиционно­то поднасяне на цветя пред архитектурния комплекс „Свети Иван Рилски“.

В турнира по бадминтон на 13 август в спортната зала на Мини Марица- изток – Управление ще участват 21 състезате­ли (Мини Марица-изток – Управление – 5 служители, рудник „Трояново 1“ –  4 + 1 ре­зерва, рудник „Трояново-север“ – 4 и рудник „Трояново 3“ -7 участници).

Победителите ще получат според класа­цията си купа за I мяс­то, грамоти и ваучери за I, II и III място и грамоти, за всички участници. Вечерта ще има праз­ничен концерт с участието на Тодор Кожухаров, Танцов ансамбъл „Пловдив“ и Спортен клуб „Импала“ в Културен дом Раднево.

На 14 август в сря­да, ще се проведе тур­нир по тенис на маса в спортната зала Мини Марица изток- Управление. Ще участват 25 състезатели (Мини Марица-изток-Управление – 11 служители, рудник „Тро­яново 1“- 5 + 1 резерва, рудник „Трояново-север“ 4 и рудник „Трояново 3″4 участници).

Победителите ще по­лучат купа за I място мъже/жени, грамоти и вау­чери за I, II и III място мъже/жени и грамоти за всички участници. Пра­зничен концерт с участи­ето на Веселин Маринов и ФТА „Гергьовден“ в Културен дом-Раднево ще освежи лятната ве­чер. На 15 август празни­чният концерт в културен дом-Раднево с участие­то е кулминацията на кул­турната програма. Масовият спорт е въз­родена традиция през последното десетилетие в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Спортният празник по футбол и теглене на въже ще се проведат на 16 август на стадион „Миньор“ – Раднево. Ще участват 45 състезатели (ММИ-Управление – 10 служители, рудник „Тро-‘ яново 1″ – 13, рудник .Трояново-север“ – 11 и рудник „Трояново 3“ -11 участници). Старт на двубоите на терена ще даде футболната леген­да Петко Петков, поче­тен гражданин на Стара Загора. Изпълнителният директор на дружеството Андон Андонов ще на­гради победителите с купа за I място, грамо­ти и ваучери за I, II и III място и грамоти за вси­чки участници. В полувремето осем­надесет състезатели ще премерят сили в „те­глене на въже“ – (руд­ник „Трояново 1“ – 6, ру­дник „Трояново-север“ – 6 и рудник“Трояново 3″ – 6 участници). Победи­телите ще си тръгнат с купа за I място, грамо­ти и ваучери за  I, II и III  място и грамоти за вси­чки участници. Гласът на Марижана Иванова ще допълни празничното настрое­ние на стадиона.