КНСБ: Умишлено се акцентира върху моментите на високи цени на БНЕБ

Избирателно се анализират само високите ценови нива, които се наблюдават на свободната търговия с електроенергия, като в същото време се мълчи за периодите на постигнати ниски цени, посочват в писмо до българските власти представители на КНСБ.

В различните апели от страна на работодателските организации като Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), се коментират високите цени за 8 и 9 май, съответно от 164,60 лв за мегаватчас и 130,56 лв за мегаватчас, като в същото време се наблюдават и значителни понижения в стойностите, които според КНСБ вероятно могат да компенсират високите нива.

Синдикатите посочват, че количествата търгувана електроенергия от въпросните два дни са 41 686 мегаватчаса. Тези количества представляват 1,8% от средномесечното количество електроенергия за свободния пазар – 2 299 442 мегаватчаса, за регулирания период 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г.

Според КНСБ може да се направи извода, че твърдението на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за пагубно влияние на борсовите цени на тока върху индустрията, е необосновано.

Не отговарят на истината и твърденията, че цените на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) са по-високи от тези на останалите европейски пазари, посочват от КНСБ.

„Съзнателно или не се атакуват държавните дружества в енергетиката и се обвиняват в манипулиране на пазара на електроенергия“, се споменава още в писмото на организацията.

Според нея АОБР не отчита факта, че въгледобивната промишленост, производството на електроенергия, преноса и снабдяването с електроенергия са част от икономиката на страната , която също създава брутен вътрешен продукт.

Според КНСБ енергийните дружества в страната имат съществен принос към държавния бюджет.

„Необходимо е да не се забравя и факта, че със стартиране на БНЕБ дружествата от БЕХ имат ангажимент към Европейската комисия да доставят през годините на ангажимента от 300 мегавата и нарастващ по години до 800 мегавата на час на платформата „ден напред“. Този ангажимент се поема солидарно от АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ Марица изток 2 и ВЕЦ на НЕК, като тези производители имат задължение да оферират количествата електроенергия на пределна ниска цена. Поетите ангажименти се спазват стриктно, без никакви нарушения“, подчертават от КНСБ.

От там посочват още, че не е вярно твърдението на едрия бизнес, че проблемите на енергетиката се прехвърлят върху промишлеността. Индустриалните предприятия получават значителна държавна помощ, която им се гарантира от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която осигурява значително по-ниска цена за задължение към обществото.

Според КНСБ през регулирания период 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е предвидила бизнесът да получи държавна помощ от Фонда в размер на 158,6 млн. лв. За целия период от въвеждането на Наредбата за намаляване на тежестта от разходите за електроенергия от възобновяеми източници и ВЕКП получената държавна помощ от индустрията е 330 млн. лв.

КНСБ защитава и Националната електрическа компания ЕАД (НЕК), която определя като структура, която не е в противоречие с европейското законодателство и има лицензии за всяка една дейност, която извършва.

източник>>>