Deloitte в доклад за Foratom: Всеки ГВт инсталирана мощност в АЕЦ в ЕС обезпечава привличане на 9,3 млрд. евро годишни инвестиции

По поръчка на Европейския атомен форум (Foratom) компанията Deloitte пред дни представи изследване за значението на атомната енергия в икономиката на Европейския съюз. Целта е да се установи по какъв начин атомната индустрия оказва влияние върху икономиката на Европейския съюз, както и анализ какво ще се промени към 2050 година.

 

Европейската атомна индустрия осигурява общо около 1,1 млн.работни места в страните от Европейският съюз. При това 45 % от работещите в този сектор са високо квалифицирани кадри. Приносът й за Брутния вътрешен продукт е от порядъка на 507.4 млрд. евро, което е равно на 3 – 3,5 % от БВП на ЕС за 2019 г. сочат данните от изследването. Всеки гигават инсталирана мощност на АЕЦ обезпечава годишно привличане от порядъка на 9,3 млрд. евро инвестиции, както в ядреният сектор, така и в съпровождащите сектора икономики, като осигурява постоянна заетост на около 10 000 души, генериране на 4,3 млрд.евро в БВП на Европейския съюз.

С други думи, всяко евро, вложено в атомната индустрия в крайна сметка обезпечава 5 евро за БВП, а всяко работно място в сектора създава 3,2 работни места в икономиката на ЕК като цяло. За сравнение, вятърната енергетика (с установена мощност от 160 ГВт) обезпечава малко над 250 000 работни места и носи 36 млрд. евро на БВП, а сънчевата енергетика с установена мощност от 100 ГВт обезпечава малко над 80 хил. работни места.

 

Прогнозирайки развитието на ситуацията до 2050 г., авторите на изследването изхождат от това, че атомната енергетика в Европейския съюз както преди, така и сега осигурява една четвърт от цялото производство на електроенергия (150 ГВт инсталирана мощност). Това ще означава над 1,3 милиона работни места годишно, принос за БВП от 576 млрд.евро, увеличаване на годишните данъчни приходи със 110,2 млрд.евро годишно и осигуряване на доходи на домакинствата от порядъка на над 500 млрд.евро годишно.

Ако Европа се отнася сериозно към декарбонизирането на икономиката си до 2050 г., тогава една четвърт от електроенергията, произведена в ЕС ще трябва да продължава да се произвежда от ядрена енергия, заявява генералния директор на Foratom Yves Desbazeille. Това, по думите му не само ще даде възможност на ЕС да постигне целите си без въглеродни емисии, но и ще гарантира в същото време достъп до енергия, принос за икономическия ръст и за създаване на работни места. В доклада се отбелязва, че приносът на ядрената енергетика не свързшва с посочените ползи. В тази връзка авторите посочват за възможността за създавена система за преквалифициране на работниците от въглищния сектор, така че в бъдеще голяма чат от тях да започнат работа в атомния сектор, отбелязва се значението на атомната индустрия за поддържането на промишлената база на ЕС, осигуряване на енергия на достъпна цена, в развитието на технологиите и пр.

 

Вижте още на: https://www.foratom.org/press-release/investing-in-low-carbon-nuclear-generates-jobs-and-economic-growth-in-europe/

източник>>>