Емисиите на СО2 в ЕС през 2018-а са намалели в сравнение с 2017-а

През 2018 година емисиите на въглероден диоксид (CO2) от изгаряне на изкопаеми горива са намалели с цели 2,5 процента в Европейския съюз в сравнение с предходната година. Това показват данните на „Евростат“.

Емисиите на CO2 са основен фактор за глобалното затопляне и представляват около 80 на сто от всички емисии на газове с парников ефект в ЕС. Те са повлияни от фактори като климатични условия, икономически растеж, размер на населението, транспорт и промишленост.

Следва също така да се отбележи, че вносът и износът на енергийни продукти оказва въздействие върху емисиите на СО2 в страната, в която се изгарят изкопаемите горива: например, ако се внасят въглища, това води до увеличаване на емисиите във внасящата страна, докато ако се внася електричество, това няма пряко въздействие върху емисиите в страната вносител, тъй като емисиите ще бъдат докладвани в страната износител, където е произведено електричеството.

Според оценките на „Евростат“ емисиите на СО2 са намалели през 2018 г. в повечето страни членки на ЕС, като най-голям спад е регистриран в Португалия (-9.0%), следвана от България (-8,1), Ирландия (-6,8%), Германия (-5,4%), Холандия (-4,6) и Хърватия (-4,3%).

Увеличение е било регистрирано в осем страни членки: Латвия (+8,5%), пред Малта (+6,7%), Естония (+4,5%), Люксембург (+3,7%), Полша (+3,5%), Словакия (+2,4%), Финландия (+1,9%) и Литва (+0,6%).

източник>>>