Гръцка компания с най-ниската ценова оферта за газовата връзка България-Гърция

Гръцката компания J&P AVAX с най-ниска оферта за строителството на газова връзка между България и Гърция.

Днес проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД проведе публично заседание, на което отвори ценовите предложения на участниците, подали оферти за втората фаза на ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България“.

Прогнозната стойност на поръчката е 145 000 000 евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 18 месеца, считано от започване на дейностите.

Над 10 български и чуждестранни компании и обединения проявиха първоначален интерес към обществената поръчка и подадоха документи в първа фаза на процедурата. Търгът се провежда като ограничена процедура, като по правило само пет кандидати могат да продължат напред към втора фаза и подаване на оферти. До участие във втората фаза бяха допуснати пет участника:

  1. ДЗЗД IGB – 2018 с членове – Бонати С.п.А, Главболгарстрой Интернешънъл АД, GP Group АД
  2. Обединение МАКС ЩРАЙХЕР – ТЕРНА с членове: „ТЕРНА“ АД и „МАКС СТРАЙХЕР“ С.П.А;
  3. Обединение SPIECAPAG TRACE IGB 2018 с членове Spiecapag АД и Трейс Груп Холд АД;
  4. J&P AVAX S.A;
  5. Обединение CPP – AKTOР – Чайна Петролеум Пайплайн Инженеринг Ко. ООД (СиПиПи ООД) и Строително Акционерно Дружество АКТОР (АКТОР АД).

Оферти са постъпили от двама от поканените кандидати – ДЗЗД IGB – 2018 и J&P AVAX S.A. И двете оферти покриват зададените изисквания и предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и са допуснати до техническа оценка. По време на днешното публично отваряне на ценовите предложения стана ясно, че подадената от ДЗЗД IGB – 2018 цена е в размер на 229 700 000 евро без ДДС. Предложението на J&P AVAX S.A. е на стойност 144 850 000 евро без ДДС.

Предвид графика за реализация на проекта IGB се предвижда изпълнителят да бъде обявен до средата на месец май. 

София се надява 182-километровата тръба да е готова до 2020 г. Тя ще транспортира азерски газ за България, което ще намали зависимостта на страната от руски газ, пише „Катимерини“.

Европейската комисия обяви, че ще подпомогне проекта с 33 милиона евро.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата – 32″“ – и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволява обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

източник>>>