КЕВР публикува заявлениета на енергийните дружества за цени на електроенергията за регулаторния период 1.07. 2019 – 30.06.2020 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на интернет страницата си предоставената от дружествата в сектор „Електроенергетика“ неповерителна версия на техните заявления за цени на електроенергията за регулаторния период 1.07.2019 – 30.06.2020 г.

 

Заявленията на енергийните дружества – производители, ЕСО, електроразпределителни дружества и крайни снабдители, са подадени в Комисията в изпълнение на  чл. 41 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

 

Освен цялостната документация на енергийните дружества по заявленията им за цени на електроенергията от 1.07.2019 г. на интернет страницата на КЕВР е публикувана и Сравнителна таблица за предлаганото от дружествата изменение на сега действащите цени.

 

Ценовите заявления на дружествата в сектор „Електроенергетика“ са достъпни на интернет страницата на регулатора на адресhttp://www.dker.bg/bg/elektroenergetika/tseni-2.html

 

Сравнителна таблица

 

 

Предложени цени от дружествата в сектор „Енергетика“ за регулаторния период 01.07.2019 г.- 30.06.2020 г.

 

F31548

 

F31549

 F31550

 

F31551

 

 

IV. Крайни снабдители

F31556

A61755

A61761

източник>>>