73% ръст на приходите от търговия с квоти емисии за първото тримесечие на 2019 г.

През първите три месеца на 2019 г. приходите от търговия с квоти емисии CO2 (EUA) за България са в размер на 104,5 млн. евро или с 73% повече спрямо същия период на миналата година съгласно данните на Европейската енергийна борса (EEX).

На месечна основа най-високи са приходите през месец януари в размер на 36,6 млн. евро, които макар и значителни остават далеч от рекордните за 2018 от над 48 млн.евро (октомври 2018).

Ръстът на приходите от емисии се дължи основно на близо три пъти по-високите цени през първото тримесечие на 2019 спрямо същия период на 2018.

Средните месечни цени за първото тримесечие гравитират около 21-23 евро за тон емисии CO2. За същия период на миналата година средните месечни цени са между 8-11 евро/ т. CO2.

Най-високата средна тръжна цена за първото тримесечие е 24,60 евро/ т. CO2, постигната на 24.01.2019, а най-ниската от 18, 62 евро/ т. CO2 е реализирана на 25.02.2019.

източник>>>