България и Румъния декларират колко са важни енергийните доставки по оста Север-Юг

България и Румъния приеха съвместна декларация в рамките на заседанието на правителствата в Букурещ. В документа се изразява волята на двете страни да засилят сътрудничеството си в сфери, които изискват съгласувани усилия и общи инициативи по двустранни, регионални, европейски, евроатлантически и международни теми.

Предвижда се засилване на сътрудничеството във всички секторни области от общ интерес, с акцент върху транспорта и енергетиката, регионалното развитие, туризма, културата, образованието, здравеопазването и селското стопанство.

В декларацията се отбелязва значението на диверсификацията на енергийните доставки по оста Север-Юг, както и ангажимента за завършване на газовата компресорна станция Podisor и осигуряването на оптимални условия за функционирането на газовата връзка България-Румъния. Предвижда се да се продължат добрите практики при изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество в рамките на бъдещия финансов период.

Двете правителства приветстват открития през 2018 г. контролно-пропускателен пункт „Добромир – Крушари“, който заедно с ГКПП „Кайнарджа – Липница“ подпомага свързаността между двете страни.

Изтъква се и така значението на

България и Румъния потвърдиха ангажираността си относно дебата за бъдещето на Европа. Двете страни са готови да гарантират вътрешната сигурност на Европейския съюз чрез укрепване на външните му граници. Те подчертават, че бързото присъединяване на Румъния и България към Шенгенското пространство ще допринесе значително за целта.

Двете страни изразиха готовност да засилят сътрудничеството и координацията в рамките на Европейския съюз и НАТО, както и двустранното сътрудничество в областта на отбраната.

Южния газов коридор и изграждането на липсващата инфраструктура в Югоизточна Европа, включително на междусистемната газова връзка между Гърция и България, която е от геостратегическо значение за диверсификация на доставките на газ в региона.

В декларацията се приветства създаването на регионални газоразпределителни центрове в контекста на европейските цели за създаване на интегриран паневропейски газов пазар, насочен към подобряване на сигурността на доставките и диверсификация на източниците на природен газ.

източник>>>