Изследване: Енергийният сектор е най-важен за стабилността на България

Социологическа агенция „Джънкшън България“ проведе национално представително проучване на обществените нагласи към енергийния сектор по поръчка на „Д енд Д Агенция за проучване и връзки с обществеността“. Резултатите показват, че 78% от гражданите очакват в близко бъдеще цената на електроенергията да се увеличи. Едва 14% от гражданите прогнозират понижение на сметките за ток. Въпреки уверенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, че не се предвижда ново повишение на цената на топлинната енергия през зимата, голяма част от анкетираните очакват запазване на тенденцията за поскъпване на тока. Това идва на фона на направената от газовия доставчик „Булгаргаз“ прогноза за поскъпване на синьото гориво с близо 5% от Нова година, при това тя не е финална. Окончателното предложение на „Булгаргаз“ за корекция в цената на природния газ за първото тримесечие на 2019 година ще бъде внесено в енергийния регулатор на 11 декември.

Като най-важен сектор за стабилността на страната мнозинството от българите посочват енергийния сектор, следван от туризма, земеделието и финансовия сектор. Въпреки незначителните запаси на България от природен газ и нефт, добре развитият енергиен сектор играе важна роля на  Балканите. Стратегическото разположение на страната я прави важен район за пренос и разпределение на нефт и природен газ от Русия за Западна Европа и другите балкански страни. От гледна точка на производството на електроенергия на глава от населението България е един от най-големите производители и износители на електроенергия на Балканския полуостров.

Голямо одобрение сред българите срещат и мерките за подпомагане на най-уязвимите потребители на електроенергия. През този отоплителен сезон над 180 хиляди души бяха одобрени за енергийна помощ от Агенцията за социално подпомагане. Помощта от 374 лева, която се полага за петте месеца на зимата, бе изплатена накуп, а правителството планира да изплати 100 лева допълнително през декември на всички 210 хиляди лица или домакинства, които са одобрени и попадат в системата за енергийно подпомагане през настоящия отоплителен сезон.

Когато стане въпрос за подпомагане на малкия и среден бизнес, мнозинството българи подкрепя частични мерки за облекчаване на сметките за електроенергия на предприятията. Картината е коренно различна, когато става въпрос за едрия бизнес, като пълното подпомагане на неговите производства среща едва 16% одобрение, а частичното – 19%. Реалността в България показва, че едва 40 до 50 фирми могат да се възползват от предвидената в закона отстъпка за ток. Намалената такса „задължение към обществото“ важи за компании с енергоемко потребление над 10 гигватчаса годишно, а пълна отстъпка ползват потребителите с годишно потребление над 30 гигаватчаса.

Енергийният сектор несъмнено е един от най-важните за стабилността на България. Всички помним февруарските събития от 2013 г., които разклатиха тогавашното правителство, а изследването, поръчано от „Д енд Д Агенция за проучване и връзки с обществеността“ ясно показва, че 5 години по-късно енергийният сектор заема все толкова централно място в съзнанието на българина.

източник>>>