ПЪРВАНОВ: ГАРАНТИРАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ Е ЕДИН ОТ ВОДЕЩИТЕ НИ ПРИОРИТЕТИ

„Гарантирането на енергийната сигурност е един от водещите приоритети в работата на правителството и на Министерството на енергетиката.“  Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, който участва в официалното пускане в експлоатация на нови инвестиционни проекти на ЧЕЗ в столицата.

По неговите думи, подмяната на 110-киловолтовия кабел „Драгалевци“ и реконструкцията на подстанция „Витоша“ са ясен знак за значението, което има сигурното и надеждно електроснабдяване за чешката компания.

Красимир Първанов акцентира пред участниците в церемонията, че държавата в лицето на Министерството на енергетиката и Електроенергийният системен оператор, също реализира високи цели, свързани със сигурността на енергийните доставки в целия регион на Югоизточна Европа. Като пример за това той припомни наскоро стартиралото изграждане на нов електропровод Добруджа-Бургас, който ще гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния. Това е част от петте проекта от общ европейски интерес, необходими за реализацията на приоритетния европейски коридор Север-Юг. „Това има ключово значение за ускоряване на пазарната интеграция в полза на всички потребители“, заключи енергийният заместник-министър.

източник>>>