Работодателите допълват условията на МЕ за АЕЦ „Белене“

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) нееднократно е изразявала позицията се по отношение разработването и реализацията на нови енергийни проекти, като днес изпраща до народните представители и обръщение по темата АЕЦ „Белене“, с която news.bg разполага.
Припомняме, че днес в комисия депутатите ще разгледат и гласуват две предложения – на ГЕРБ и БСП – за вдигане на мораториума върху проекта, а утре се очаква той да влезе в пленарна зала.

От АОБР настояват, че това е изключително отговорно решение и това трябва да стане при категоричното условие за пазарен принципбез ангажименти както за гарантирани количества, така и за преференциални цени.

Работодателските организации настояват за ясна и еднозначна декларация от страна на управляващите, че ще бъдат пресечени всякакви възможности за „иновации“ и прилагане на схеми за непазарни приходи.

Прозрачност, пазарност, икономическа състоятелност – това са базови принципи, които могат да обезпечат дългосрочната устойчивост на един проект. Това са и условия, при които трябва да започнат самите преговори с потенциални инвеститори, заявяват в позицията си работодателите.

Четирите организации от АОБР обаче не са доволни от това, че министър Петкова огласява само две изисквания за осъществяване на проекта АЕЦ„Белене“ при „пазарни условия“ – да няма държавни гаранции по осъществяването на проекта и да няма дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия.

АОБР посочва, че не се чува за други три условия, които също категорично трябва да бъдат изключени и забравени и ги изброява:

 • преференциално ценообразуване;
 • възможни доплащания на ценови разлики и/или премии;
 • корпоративни гаранции от държавните дружества в енергетиката, например Български енергиен холдинг, Национална електрическа компания, АЕЦ Козлодуй.
 • Всъщност, гореизложените изисквания едва ли изчерпват възможните непазарни начини за ощетяване на данъкоплатците – корпоративни и физически лица. Следователно, осланяйки се на добронамереността както на законодателната, така и на изпълнителната власт,

Работодателите дават и схема на един успешен сценарий за реализация по стъпки:

 1. Държавата апортира в публично дружество досегашните материални и нематериални активи, включващи инженеринг, лицензионни права, площадка, извършени строителни работи, както и цялото получено или предстоящо да бъде получено оборудване, на което България е законен собственик;
 2. Прави се проспект за публично предлагане на емисия акции на това публично дружество на фондовата борса в обем, обезпечаващ набирането на достатъчен капитал за осъществяване на инвестиционната програма – така по възможно най-прозрачен и пазарен начин ще бъде оценена икономическата състоятелност на проекта;
  1. Публичното дружество, в което след увеличението на капитала участват съответните инвеститори – стратегически, институционални, както вероятно и по-дребни такива (ако бизнес публиката наистина смята, че проектът е рентабилен), довършва изграждането на обекта АЕЦ „Белене“, като е твърде вероятно да има необходимост от ангажиране и на дългов капитал;
  2. Като инвеститор и оператор на инсталацията АЕЦ „Белене“, публичното дружество реализира произведената електроенергия на енергийната борса – от първия до последния мегаватчас на пазарни цени.

  „Това, според нас, е реалистичната схема, по която би могъл да се осъществи проектът АЕЦ „Белене“ – воден от икономическа логика и прагматизъм – без идеологеми, геополитически интерпретации, патетична фразеология и търсене на политически дивиденти“, посочват в позицията си.

 3. източник>>>

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *