Центърът за професионална квалификация по енергопроизводство към „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД организира вечерни курсове по английски език

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО КЪМ „ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ” ЕАД
ОРГАНИЗИРА ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ ПО А Н Г Л И Й С К И Е З И К
Elementary Pre – Intermediate Intermediate Upper Intermediate
Обучението ще се провежда по система „NEW HEADWAY“. Всяко ниво е с продължителност 120 учебни часа. Такса за участие: – за работници и служители от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД 65.00 лв. / шестдесет и пет лева / – за външни лица -150.00 лв. /сто и петдесет / без ДДС
За гр. Стара Загора: Занятията ще се провеждат от 18:00 ч. в сградата на общежитие на ПГ по електротехника „Г.С. Раковски” – гр. Стара Загора, два пъти седмично, по три учебни часа. Графикът ще бъде обявен допълнително, след сформиране на групи / минимум от десет участника / и съгласуване с преподавателите.
За други населени места: Ще се организира обучение при сформиране на групи от минимум десет човека.
За информация : тел. 042 / 66 27 82
Срок за записване: 08.10.2010 год.

източник >>>