Рехабилитиран блок на ТЕЦ „Марица-Изток 2” влезе в експлоатация

Към Националната енергийна система днес е присъединен рехабилитираният блок 4 на ТЕЦ „Марица Изток 2“, който беше спрян на 11 ноември 2007 г. за подмяна на турбина и генератор. Това съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката.

Рехабилитацията е приключила четири месеца предсрочно, като номиналната мощност на блок 4 е повишена от 150 на 177 мегавата, се посочва в съобщението. Рехабилитираният блок 3 на ТЕЦ „Марица Изток 2“ беше пуснат в експлоатация още през октомври т.г.

С пуска на рехабилитираните трети и четвърти блок на ТЕЦ „Марица Изток 2“ Националната енергийна система разполага с допълнителни 350 мегавата за зимния сезон, се отбелязва в съобщението на МИЕ. Според него с приключването на рехабилитацията на двата блока, инсталираната мощност на централата достигна 1556 мегавата, вместо 1456 мегавата преди началото на рехабилитацията.

През 2008 г. ТЕЦ „Марица Изток 2“ е произвел рекордните 8 млрд. киловатчаса електроенергия, пише в съобщението.

На 4 октомври 2004 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД започна проекта за рехабилитация на блоковете от 1-ви до 6-ти и изграждане на сероочистващи инсталации на блоковете от 1-ви до 4-ти. Проектът обхваща подмяна на турбините на блокове 1, 3, 4 и на генераторите на блокове 1-4 с нови от „TOSHIBA“, както и реконструкция на турбините на блокове 5 и 6 за увеличаване на тяхната мощност.

За изпълнението е ангажирана най-голямата корпорация в Япония „Mitsui & Co.“ Ltd., Toshiba Corporation, като производител на основно оборудване по част „Турбини и генератори“, както и „Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.“ Ltd (IHI) за част „Сероочистващи инсталации“. Проектът е на стойност над 228 млн. евро.

източник >>>