Мини „Марица Изток” искат по-висока цена на въглищата догодина

Мини „Марица Изток” искат увеличение на цената на добиваните въглища през 2008 год. Предложението е внесено в ДКЕВР, съобщи изпълнителният директор инж. Иван Марков. Той отказа да съобщи с колко процента ще поскъпнат въглищата, но уточни, че исканото увеличение “няма да бъде голямо”.
Марков коментира, че е нормално по-високата цена на горивото да доведе до поскъпване на тока, произвеждан от термичните централи в комплекса „Марица-Изток”.
През тази година мините са реализирали инвестиционна програма от 81 млн. лв. за технологични преустройства, ремонт и купуване на нова добивна техника. През 2008 г. размерът на инвестициите ще достигне 91 млн. лв.
С тези средства Мини „Марица Изток” се подготвят да увеличат добива на въглища с около 10 млн. тона годишно след 2010 година, когато се очаква да заработи нова топлоелектрическа централа край Гълъбово.
На 17 декември ще бъде подписан протокола, в който са описани критериите за избор на изпълнител на допълнителна производствена мощност на лигнитни въглища. Специалисти от Мини „Марица Изток” са водещ партньор в междуведомствената комисия, натоварена да уточни процедурата за избор на фирмата, която ще строи ТЕЦ “Марица-Изток 4“.

източник >>>