Продукция за над 2.2 млн. лв. отчитат от минния бранш т.г.

2 253 187 хил. лева e oбщо произведена промишлена продукция в минната промишленост за 2006 година. Това обявиха от Българската минно-геоложка камара (БМГК) на специална пресконференция по повод професионалния празник на миньора и 15 години от учредяването на БМГК.
На празничната за бранша среща присъстваха ръководителите на Българската минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело геология и металургия, и миньорските синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“ , които представиха резултатите и проблемите пред които е изправен сектора. Тяхното становище е, че българската минна промишленост се намира в подем. Развитието се дължи на частната инициатива, подобряване на мениджмънта в сектора и не на последно място – моментния цикъл на високи цени на металните полезни изкопаеми. Сериозен спад има в добива на оловно-цинкови руди, независимо от високите цени на международните пазари.
Основен проблем за бъдещето на въгледобива е закъсняването на строителството на пречиствателните съоръжения на топлоцентралите за вредните емисии и твърди примеси в съответствие с утвърдената от ЕС Прилагаща програма, което ще доведе до спиране на генератори, а с това – и на консумацията на въглищата. По този повод от камарата смятат, че трябва да се обърне по-бързо внимание на проблема със сероотчистващите инсталации в ТЕЦ „Марица Изток“. Те смятат, че до края на годината ТЕЦ-ът ще продължи да работи без съответните съоръжение, а такива ще бъдат изградени най-рано през 2008 г.
Отчетено беше също, че само няколко предприятия се развиват добре, а по-голямата част от мините продължават да бъдат в трагично състояние. Стана още ясно, че износът на продукти на минната промишленост възлиза на 712 514 405 долара, което е 156% ръст спрямо 2005 г. Вносът на продукти е оценен на 2 045 119 613 долара, или 132.5% ръст за същия период.
Също така беше засегнат и проблемът около „Мини Бобов дол“ и обявеното вчера намерение на доставчика на електроенергия CEZ да ограничи подаването на ток към дружеството. От БМГК смятат, че новият наемател ще се справи със ситуацията и ще се стигне до разсрочване на договора за погасяване на задълженията.

източник >>>