Клъстер – Марица изток – финансиране

Консорциум от фирми, научно-производствени звена и организации (в т.ч. БСК), участници в Клъстер „Енергийното сърце на България”, спечелиха финансиране от Националния иновационен фонд по проект в раздел „Технико-икономически проучвания”.
Проучването е насочено към уточняване на възможностите за приложение на български дигитални тренажорни комплекси за повишаване ефективността на управлението в командните зали на електрически централи.
Проектът трябва да приключи през 2006 година и да създаде предпоставките за практическо реализиране през 2007 година на пилотен прототип на територията на ТЕЦ „Марица изток 2”.
Проектът беше представен официално от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на 5 декември т.г. в София.
За повече информация: Кирил Желязков – БСК, тел. 02 / 93 209 59, e-mail: branch@bia-bg.com